تاکید بر عدم مسافرت های غیرضروری در ایام نوروز و در شرایط کرونا/ اگر ناچار به سفر شدید، حتما نکات بهداشتی را حین صرف غذا رعایت کنید