دسته بندی ها: آموزشی کودکانه انگلیسی

مجموعه آموزشی دیجیتال میوه ها

 

مجموعه آموزشی گفتار توانگستر : پکیج آموزش میوه ها

 

معرفی مجموعه پکیج میوه ها

لطفا اینجا را کلیک کنیدلطفا اینجا را کلیک کنیدلطفا اینجا را کلیک کنیدلطفا اینجا را کلیک کنیدلطفا اینجا را کلیک کنید

 

 

  مناسب برای 12 ماه تا هفت سال 
 مناسب برای زبان آموزی  
 مناسب برای جبران تاخیر در گفتار
مناسب برای آمادگی شرکت درسنجش بدو ورود به مدرسه
مدرس دوره
سیاوش عطایی آسیب
 شناس گفتار و روانشناس 

 

 

مجموعه آموزشی دیجیتال میوه ها

 

مجموعه آموزشی دیجیتال میوه ها

نوشته مجموعه آموزشی دیجیتال میوه ها اولین بار در گروه آنلاین گفتار توانگستر. پدیدار شد.