دسته بندی ها: اجتماعی

4 خرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

حافظه رویدادی به نوعی از حافظه در انسان اشاره دارد که تجربه‌های ویژه شخصی را ذخی…

حافظه رویدادی به نوعی از حافظه در انسان اشاره دارد که تجربه‌های ویژه شخصی را ذخیره می‌کند و در جنبه های مختلف زندگی مانند تفکر آینده، خودآگاهی، خودکفایی، خود تنظیمی، انعطاف پذیری و نظریه ذهن اهمیت پیدا میکند. درمطالعه ای که توسط تیفانی هاتچینز و همکاران در سال 2018 انجام شد، تاثیر مداخلات مبتنی بر…