دسته بندی ها: اخلاط_چهارگانه

29 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

تُل چیست؟ در کودکان به دلیل کامل نشدن رشد مغزی و عمل بلع ممکن است تکه هایی از …

✅ تُل چیست؟ 👶🏻در کودکان به دلیل کامل نشدن رشد مغزی و عمل بلع ممکن است تکه هایی از غذا در حفره کوچک کناره گلو گیر کند و کودک دچار استفراغ های مکرر و اسهال و گاهی تب شود برای رفع مشکل باید تل گیری صورت گیرد. ✅تُل به‌ معنی گِرده یا چیز دیگر مثل…

27 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

تُل چیست؟ در کودکان به دلیل کامل نشدن رشد مغزی و عمل بلع ممکن است تکه هایی از …

✅ تُل چیست؟ 👶🏻در کودکان به دلیل کامل نشدن رشد مغزی و عمل بلع ممکن است تکه هایی از غذا در حفره کوچک کناره گلو گیر کند و کودک دچار استفراغ های مکرر و اسهال و گاهی تب شود برای رفع مشکل باید تل گیری صورت گیرد. ✅تُل به‌ معنی گِرده یا چیز دیگر مثل…