دسته بندی ها: افسردگی_مردان

28 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

​​* رفتار درست در هنگام عصبانیت *پنهان نکردن عصبانیت به جای واکنش سریع و لحظه‌ای…

​​* رفتار درست در هنگام عصبانیت *پنهان نکردن عصبانیت به جای واکنش سریع و لحظه‌ای، راهی بیابید تا بتوانید عصبانیت‌تان را با‌ملاحظه و محترمانه مدیریت کنید. *پرهیز کردن از بحث ترک کردن بحث به معنی شکست نیست. لازم است با هدف و برنامه‌ی مناسب و چارچوب فکری بهتر، خودتان را برای رویارویی با آن مسئله…

28 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

والدین سهل گیر… – گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463


آخرین نوشته -

28 اردیبهشت 1400

والدین بر اساس نحوه ی عملکردشان به چهار دسته کلی تقسیم می شوند :
والدین سهل گیر…

والدین بر اساس نحوه ی عملکردشان به چهار دسته کلی تقسیم می شوند :
والدین سهل گیر
والدینی هستند که روابط صمیمانه و محبت آمیز با فرزندانشان دارند ولی راهنمایی نمی کنند و از فرزندانشان توقع رعایت انضباط را ندارند.
والدین غافل (بی اعتنا)
والدینی هستند که فرزندان خود را از نظر تربیتی رها کرده اند و به آنها اعتنایی ندارند.
والدین مستبد
والدینی هستند که بر فرزندانشان کنترل شدید اعمال می کنند و با اینکارشان رابطه ای سرد و بی تفاوت یا طرد کننده ایجاد می کنند.

والدین مقتدر(قاطع)
بهترین نوع عملکرد است. والدینی هستند که در عین کنترل در حد متعادل ، رابطه ای گرم و صمیمی با فرزندان خود دارند و در صورت نیاز آنها را راهنمایی میکنند.

منبع


28 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

‎آیا تاکنون از شما درباره رابطتان از شما سوال پرسیده‌اند؟ چه چیزی درباره آن گفته…

‎آیا تاکنون از شما درباره رابطتان از شما سوال پرسیده‌اند؟ چه چیزی درباره آن گفته‌اید؟ ‎وقتی همسرتان درباره رابطتان با دیگران حرف می‌زند، چه چیزی درباره رابطه‌تان و مشکلات زناشویی که دارید می‌گوید؟ ‎آیا وقتی راجب رابطتان حرف می‌زنید نقاط منفی را کوچک و نقاط مثبت را بزرگ می‌کنید؟ طوری تعریف می‌کنید که همسرتان فوق‌العاده…