دسته بندی ها: امروز

6 مرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

امروز؛ فوت ۲ بیمار و شناسایی ۱۰۶ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

سه شنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰

امروز؛ فوت ۲ بیمار و شناسایی ۱۰۶ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

امروز؛ فوت ۲ بیمار و شناسایی ۱۰۶ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

Source link

14 تیر 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

امروز؛ شناسایی ۱۰۱ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰

امروز؛ شناسایی ۱۰۱ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

نگاهی به وضعیت بیماری کرونا در شهرستانهای جهرم و خفر؛
دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰

Source link

8 تیر 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

امروز؛ شناسایی ۸۶ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

امروز؛ شناسایی ۸۶ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

نگاهی به وضعیت بیماری کرونا در شهرستانهای جهرم و خفر؛
دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

Source link

8 تیر 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

امروز، شناسایی ۳۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

امروز، شناسایی ۳۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

نگاهی به وضعیت بیماری کرونا در شهرستانهای جهرم و خفر؛
چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

Source link

31 خرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

امروز؛ شناسایی ۸۶ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ امروز؛ شناسایی ۸۶ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر نگاهی به وضعیت بیماری کرونا در شهرستانهای جهرم و خفر؛ دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ Source link

Source link