دسته بندی ها: بازنشستگی

30 خرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

پیام خداحافظی بازنشستگی سوپروایزر با تجربه سرکار خانم امیر زاده

همکاران و دوستان گرامی رویای زمان های زیبای با شما بودن را نمیتوان نوشت . با شما بودن قصه شیرینی است ، اما آن قصه بسر رسید . احتراما بدینوسیله از همه شما عزیزان خداحافظی نموده و ازخداوند بزرگ برایتان آرزوی سلامتی و بهروزی را دارم . بودن درکنار شما عزیزان افتخاری بود که تا…

Source link