دسته بندی ها: بیشفعالی_تکانشگری

26 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

مانی عزیزم امیدوارم به همه آرزوهای قشنگت برسی. مانی دانش آموز کلاس دوم دبستان ب…

مانی عزیزم امیدوارم به همه آرزوهای قشنگت برسی. مانی دانش آموز کلاس دوم دبستان بود که به مرکز مراجعه کرد .او دچار اختلال توجه و اختلال یادگیری بود که با استفاده از درمان بدون دارو خدا رو شکر مشکلش از بین رفت بیشفعالی_زنان _نقصتوجه   منبع