دسته بندی ها: بیماری_آشالازی

31 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

. آشالازی نوعی بیماری است که خود را با شل نشدن کامل اسفنکتر تحتانی مری به دنبال…

. 🟥 آشالازی نوعی بیماری است که خود را با شل نشدن کامل اسفنکتر تحتانی مری به دنبال عمل بلع و آپریستالیس عضلات صاف جدار مری نشان می دهد. . 🟥 فشار استراحت اسفنکتر تحتانی مری در 60 درصد موارد بالاست. چنانچه انقباضات همزمان و غیرپریستالتیک شدید در تنه مری وجود داشته باشد . ….