دسته بندی ها: تحصیلی

19 خرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

بخشنامه اعمال مدرک تحصیلی جهت مشاغل خدماتی قابل تخصیص در عنوان شغل متصدی خدمات عمومی

    در راستای اجرای مصوبات بیست و هفتمین جلسه هیأت امناء دانشگاه به شماره ۱۸۴۳/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ریاست محترم دانشگاه و همچنین براساس دستورالعمل بازنگری شده مشاغل عمومی و اختصاصی دانشگاه، موضوع نامه شماره ۲۱۲/۹۲۱/د/۹۹ مورخ ۹۹/۰۵/۲۱ معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت متبوع مبنی بر ابلاغ طرح طبقه بندی مشاغل عمومی…