دسته بندی ها: حوزه

13 اردیبهشت 1401 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

روز بدون بستری بیمار جدید مبتلا به کووید-۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان های حوزه تحت پوشش دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ خوشبختانه بیمار جدید مثبت با تشخیص قطعی ابتلا به کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان بستری نشده است.

دکتر کامران قدس رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در گفت‌وگو با روابط عمومی دانشگاه پیرامون آخرین آمار شیوع بیماری کرونا ویروس بیان داشت: از ابتدای بروز و شیوع بیماری کرونا تاکنون ۶۰۳۸۳ مورد مثبت بیماری کرونا بر اساس معیارهای تشخیصی آزمایشگاهی PCR در مجموعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان شناسایی شده اند.

وی تصریح نمود: در ۲۴ ساعت گذشته (از دوازدهم الی سبزدهم اردیبهشت ماه سال جاری) بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، بیمار مثبت جدید مبتلا به کووید-۱۹ در شهرستان تابعه دانشگاه و در مراکز درمانی بستری نشده و بدین ترتیب مجموع بیماران بستری شده در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه از ابتدای بروز و شیوع بیماری کرونا ویروس تاکنون به یازده هزار و ۷۶۱ نفر رسیده است و چهل و هشت هزار و ۶۲۲ بیمار نیز به صورت سرپایی شناسایی شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد: خوشبختانه کل موارد بهبودی و ترخیص بیماران مبتلا به کووید۱۹ از ابتدای بروز و شیوع بیماری در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه به ۱۰۵۴۸ نفر رسید.

 

 

Source link

8 اردیبهشت 1401 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

پیگیری مجموعه سلامت فارس برای رفع موانع فعالیت شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت – ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

پیگیری مجموعه سلامت فارس برای رفع موانع فعالیت شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت – ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

26 فروردین 1401 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

بستری ۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان های حوزه تحت پوشش دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ ۲ بیمار جدید مثبت با تشخیص قطعی ابتلا به کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان بستری شدند.

دکتر کامران قدس رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در گفت‌وگو با روابط عمومی دانشگاه پیرامون آخرین آمار شیوع بیماری کرونا ویروس بیان داشت: از ابتدای بروز و شیوع بیماری کرونا تاکنون ۶۰۳۱۱ مورد مثبت بیماری کرونا بر اساس معیارهای تشخیصی آزمایشگاهی PCR در مجموعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان شناسایی شده اند.

وی تصریح نمود: در ۲۴ ساعت گذشته (از بیست و پنجم الی بیست و ششم فروردین ماه سال جاری) بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲ بیمار مثبت جدید مبتلا به کووید-۱۹ در شهرستان تابعه دانشگاه و در مراکز درمانی بستری شدند و بدین ترتیب مجموع بیماران بستری شده در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه از ابتدای بروز و شیوع بیماری کرونا ویروس تاکنون به یازده هزار و ۷۴۹ نفر رسیده است و چهل و هشت هزار و ۵۶۲ بیمار نیز به صورت سرپایی شناسایی شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد: خوشبختانه کل موارد بهبودی و ترخیص بیماران مبتلا به کووید۱۹ از ابتدای بروز و شیوع بیماری در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه به ۱۰۵۳۰ نفر رسید.

Source link

20 اسفند 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

یک بیمار جدید مبتلا به کووید-۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان های حوزه تحت پوشش دانشگاه بستری شدند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ یک بیمار جدید مثبت با تشخیص قطعی ابتلا به کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان بستری شدند.

دکتر کامران قدس سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در گفت‌وگو با روابط عمومی دانشگاه پیرامون آخرین آمار شیوع بیماری کرونا ویروس بیان داشت: از ابتدای بروز و شیوع بیماری کرونا تاکنون ۵۹۸۴۵ مورد مثبت بیماری کرونا بر اساس معیارهای تشخیصی آزمایشگاهی PCR در مجموعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان شناسایی شده اند.

وی تصریح نمود: در ۲۴ ساعت گذشته (از نوزدهم الی بیستم اسفند ماه سال جاری) بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک بیمار مثبت جدید مبتلا به کووید-۱۹ در شهرستان تابعه دانشگاه و در مراکز درمانی بستری شدند و بدین ترتیب مجموع بیماران بستری شده در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه از ابتدای بروز و شیوع بیماری کرونا ویروس تاکنون به یازده هزار و ۶۸۳ نفر رسیده است و چهل و هشت هزار و ۱۶۲ بیمار نیز به صورت سرپایی شناسایی شدند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد: خوشبختانه کل موارد بهبودی و ترخیص بیماران مبتلا به کووید۱۹ از ابتدای بروز و شیوع بیماری در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه به ۱۰۴۵۶ نفر رسید.

Source link

8 اسفند 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

۱۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان های حوزه تحت پوشش دانشگاه بستری شدند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ ۱۷ بیمار جدید مثبت با تشخیص قطعی ابتلا به کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان بستری شدند.

دکتر کامران قدس سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در گفت‌وگو با روابط عمومی دانشگاه پیرامون آخرین آمار شیوع بیماری کرونا ویروس بیان داشت: از ابتدای بروز و شیوع بیماری کرونا تاکنون ۵۹۴۲۱ مورد مثبت بیماری کرونا بر اساس معیارهای تشخیصی آزمایشگاهی PCR در مجموعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان شناسایی شده اند.

وی تصریح نمود: در ۲۴ ساعت گذشته (از هفتم الی هشتم اسفند ماه سال جاری) بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۷ بیمار مثبت جدید مبتلا به کووید-۱۹ در شهرستان تابعه دانشگاه و در مراکز درمانی بستری شدند و بدین ترتیب مجموع بیماران بستری شده در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه از ابتدای بروز و شیوع بیماری کرونا ویروس تاکنون به یازده هزار و ۶۰۶ نفر رسیده است و چهل و هفت هزار و ۸۱۵ بیمار نیز به صورت سرپایی شناسایی شدند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد: خوشبختانه کل موارد بهبودی و ترخیص بیماران مبتلا به کووید۱۹ از ابتدای بروز و شیوع بیماری در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه به ۱۰۳۷۷ نفر رسید.

Source link

30 شهریور 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان موفق به کسب رتبه ششم در حوزه آموزش مجازی و رتبه سوم در حوزه بین الملل سازی در کشور شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ در آستانه آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، نشست صمیمی دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه با رعایت کامل دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی در سالن اجتماعات زکریای رازی دانشکده دندان‌پزشکی برگزاری شد.

دکتر نوید دانائی رئیس دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان موفق به کسب رتبه ششم در حوزه آموزش مجازی و رتبه سوم در حوزه بین الملل سازی در کشور شد

دکتر نوید دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بیان نمود: نمی توان گفت که در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در دوران شیوع کروناویروس آموزش ها کاملا مجازی بوده و دروس عملی و بالینی در این مدت یک و نیم سال گذشته پا برجا و تداوم داشته است. اینتر ها و رزیدنت ها در محیط های بالینی در حال ارائه خدمت بودند و حتی دوشادوش مدافعان سلامت در خط مقدم مبارزه با کرونا ویروس حضور داشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد: دانشجویانی هم در قالب نیروهای جهادی در حوزه های غربالگری بیماری کرونا و واکسیناسیون همراه و یاور حوزه سلامت بودند و بنده به عنوان خادم این حوزه از تک تک این عزیزان قدردانی می نمایم.

وی افزود: اساتید دانشگاه به ویژه گروه های بالینی در چند ماه اخیر بیش از پیش درگیر کار و فعالیت شدند و در کنار مبارزه با کرونا ویروس، مسائل مربوط به آموزش و پژوهش و حوزه های مرتبط با امور فرهنگی و دانشجویی را مدیریت می کردند و حجم کاری زیادی را متحمل شدند.

دکتر دانائی رئیس دانشگاه تصریح کرد: امسال شرایط آموزشی در این دانشگاه خاص است و با برنامه ریزی های انجام شده می توان گفت که به طور میانگین حدود ۳۰ درصد آموزش ها حضوری می باشد.

ریاست دانشگاه با تاکید بر واکسینه شدن تمام اساتید و دانشجویان، اظهار داشت: ما باید با الگو گرفتن از مقام معظم رهبری واکسن بزنیم و اساتید باید دانشجویان را نیز برای واکسینه شدن ترغیب نمایند.

وی ضمن قدردانی از اساتید جهت استقبال از تغییر رویه در برگزاری کلاس ها از حضوری به مجازی، گفت: به همت اساتید دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، این دانشگاه موفق به کسب رتبه ششم در حوزه آموزش مجازی در بین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور شده است.

دکتر نوید دانائی با اشاره به این که در این مدت گام های بزرگی در حوزه بین الملل دانشگاه برداشته شد، ابراز نمود: این دانشگاه به عنوان دانشگاه برتر در حوزه بین الملل شناخته شده و در رتبه بندی اخیری که در کشور انجام شد دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان رتبه سوم کشوری بین‌المللی سازی را در بین دانشگاه های هم تیپ خود کسب کرده که این نشاندهنده سرعت پیشرفت چشم‌گیر حوزه بین الملل دانشگاه است.

رئیس دانشگاه ضمن قدردانی از معاونین آموزش، توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی و غذا و داروی دانشگاه درخصوص شکل گیری دانشکده داروسازی در دانشگاه، اذعان نمود: برای اولین بار در سطح دانشگاه، راه اندازی رشته داروسازی و پذیرش دانشجوی بین الملل در این رشته انجام شده که یکی از اقدامات مهم در حوزه آموزش است که نتیجه همدلی همه اساتید و جامعه دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان می باشد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه: تزکیه و تعلیم موجب کرامت و سرافرازی انسان می شود

در این نشست که حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مهدوی نژاد مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و اعضای هیات رئیسه دانشگاه نیز حضور داشتند، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بیان داشت: یاد و خاطره شهدانی که در سال های دفاع مقدس جان و زندگی خود را فدای اسلام، قرآن، سرافرازی نظام جمهوری اسلامی و ملت عزیز کردند را گرامی داریم و قدردان ایثار و رشادت های رزمندگان، جانبازان و آزادگان عزیز کشورمان هستیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مهدوی نژاد مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ادامه داد: به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید از زحمات اساتید عزیز این دانشگاه قدردانی می کنم و امیدوارم گام های بلندی در راستای ارتقای سطح علمی این دانشگاه برداشته شود.

وی افزود: برگزاری نشست های صمیمی اساتید و اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی که علاوه بر آموزش، تدریس و پرورش دانشجویان، مسئولیت حفظ و ارتقای سطح سلامت مردم به ویژه در این برحه خاص مبارزه نفس گیر با کرونا ویروس را دارد، بسیار مهم و تاثیر گذار است که جا دارد از توجه و دقت ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به این امر مهم قدردانی نمایم.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با تاکید بر این‌که خداوند در قرآن کریم خود را معلم و مربی خوانده است، گفت: تعلیم و تربیت همه عالم بر عهده خداست و پیامبران نیز با تزکیه و تعلیم برای رشد معنوی و علمی انسان ها تلاش کردند و تزکیه و تعلیم موجب کرامت و سرافرازی انسان می شود.

معاون آموزشی دانشگاه از برگزاری ۱۲۰۰ کلاس به صورت مجازی و ۱۸۴۰ آزمون آنلاین در این دانشگاه در مدت شیوع کرونا ویروس خبر داد.

دکتر کسائیان معاون آموزشی دانشگاه ضمن خیرمقدم، در گزارشی از فعالیت های معاونت آموزشی دانشگاه در ایام مدیریت و مقابله با کرونا ویروس، بیان کرد: با توجه به بستر مجازی سازی و لزوم برگزاری کلاس ها به صورت مجازی در دوران شیوع کرونا ویروس، حدود ۳۵ هزار منبع و محتوا در سامانه نوید از سوی اساتید دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان بارگزاری شده و حدود ۳ هزار دانشجو و ۴۴۷ استاد این دانشگاه نیز در این سامانه فعال هستند.

معاون آموزشی دانشگاه ضمن قدردانی از اساتید، مدیران و کارکنان معاونت آموزشی به ویژه دکتر ایزدی مدیر مرکز آزمون های دانشگاه که زحمات فراوانی در این حوزه را متحمل شدند، گفت: در حدود یک سال و نیم گذشته، نزدیک به ۷ هزار تکلیف آزمون میان ترم در این سامانه بارگزاری و ۱۲۰۰ کلاس به صورت مجازی و ویدیوکنفرانسی برگزار و ۱۸۴۰ آزمون بر خط و آنلاین در این دانشگاه برگزار شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ الی شهریور ۱۴۰۰ در معاونت آموزشی دانشگاه ۲۲۰۰ جلسه به صورت حضوری و مجازی برگزار که حدود ۸۵۰ تا از این جلسات با حضور بنده بوده و خدارا شاکریم با توجه به شیوع این ویروس، فعالیت و عملکرد اینمعاونت همچون سایر حوزه های دانشگاه به خوبی پیش رفته و ذره ای کمی و کاستی حاصل نشده است.

دکتر کسائیان معاون آموزشی دانشگاه تصریح کرد: دکتر دانائی رئیس دانشگاه که در این ایام که درگیر درمان بیماران مبتلا به کرونا بودند، از حوزه آموزش و این معاونت لحظه‌ای غافل نشدند که جای قدردانی ویژه دارد.

در ادامه ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان پاسخگو سوالات و مسائل اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه بود.

24 شهریور 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

خدمات شایسته سفید پوشان بی ادعای حوزه سلامت در زمان شیوع کرونا بیش از هر زمان دیگری هویدا است. – سیستم آموزش آنلاین گروه آموزشی گفتار توان گستر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ آیین گرامیداشت چهل و ششمین سالگرد تأسیس سازمان اورژانس کشور و تجلیل از پرسنل پرتلاش مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه، دکتر اطهری مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی، مهدیان مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه و جمعی از کارشناسان نمونه سال ۱۴۰۰ شاغل در شهرستان های تحت پوشش در سالن اجتماعات امام جواد (ع) ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ضمن گرامیداشت چهل و ششمین سالگرد تأسیس سازمان اورژانس کشور و تبریک این روز به جهادگران این عرصه، اظهار کرد: پایگاه اورژانس خانه شما عزیزان است و ساعات طولانی را دور از خانواده بسر می بردید و زحمات زندگی بر دوش خانواده و فرزندان شما می باشد که بنده به عنوان عضوی از حوزه سلامت قدردان از خودگذشتگی و ایثار شما و خانواده هایتان هستم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد: سعی کردیم با بهسازی یا ساخت پایگاه های اورژانس شرایط مطلوبی را برای شما عزیزان فراهم کنیم و زیر ساخت های فنی و تجهیزاتی را برای خدمت رسانی مناسب تر به مردم شریف، مسافرین و زائرین حرم رضوی ارتقاء دهیم.

وی تصریح نمود: این روزها با افزایش شیوع و بروز حوادث طبیعی و غیرطبیعی به ویژه شیوع کرونا ویروس در ماه های اخیر، نقش اورژانس و مدیریت حوادث پیش بیمارستانی و به طبع آن خدمات شایسته و بدون شائبه شما سفید پوشان بی ادعای حوزه سلامت در طول شبانه روز و در شرایط و محیط های مختلف بیش از هر زمان دیگری هویدا بوده که این تلاش ها مایه آرامش و دلگرمی مردم عزیزمان است.

دکتر دانائی بیان کرد: شما به عنوان اولین کسانی که بر بالین مصدومین و بیماران اورژانسی حاضر شده و برای حفظ حیات آنان اقدام می کنید از جایگاه والا و ارزشمندی در جامعه برخوردارید.

دکتر اطهری مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه گزارشی از عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی ارائه و ضمن تبریک چهل و ششمین سالگرد تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی در کشور، بیان کرد: از زحمات صادقانه و تلاش های شبانه روزی همکارانم به ویژه در روزهای سخت شیوع کرونا ویروس و همچنین از توجه و حمایت ریاست محترم دانشگاه و اعضای محترم هیات رئیسه قدردانی می نمایم.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه اظهار داشت: چهل و شش سال خدمت، برگ زرینی است بر سال ها تلاش پرسنل اورژانس دانشگاه و اورژانس هوایی نیز خدمت جدیدی است که این سال ها به ناوگان خدمتی دانشگاه اضافه شده و خدمات شایانی ارائه نموده است و امیدواریم با پیگیری ها و حمایت های بیش از پیش شاهد راه اندازی قطار اورژانس در این منطقه باشیم.

 در پایان مراسم از از کارشناسان نمونه سال ۱۴۰۰ شاغل در شهرستان های تحت پوشش با اهدا لوح تقدیر توسط ریاست دانشگاه تجلیل و قدردانی شد.

 

Source link

11 شهریور 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ بهورز را نام آورترین محافظ گمنام حوزه سلامت معنا نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ دکتر نوید دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در پیامی روز بهورز را به بهورزان عزیز و زحمتکش این دانشگاه تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

۱۲ شهریور ماه روز ارزشمندی در تاریخ سلامت کشور بوده که مصادف با روز بهورز، روز سربازان خط اول ارائه خدمات سلامت به آحاد مردم شریف روستایی کشور است.

محافظان گمنام حوزه سلامت که از دل مردم برآمدند، کوچه پس کوچه های روستا و همه اهالی را به نام می دانند و سنگرهای دفاع از سلامت را نه در خانه بهداشت، که در کنج اتاق ها و کومه های مردمشان می بندند.

نقش بهورزان در شناسایی بیماران مبتلا به کرونا ویروس در مناطق دورافتاده در امر مدیریت و مقابله با این ویروس منحوس، غیر قابل انکار است و بسیار مهم و تاثیرگذار است. بهورزان همچون مویرگ هایی که مواد غذایی و اکسیژن را با ظرافت و سخاوت در اختیار سلول های بدن قرار می دهند، خدمات سلامت را به تک تک مردم می رسانند و تا اطمینان از دریافت خدمات تعریف شده، دست از پیگیری نمی کشند.

اینجانب به نمایندگی از جامعه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان روز بهورز را به بهورزان دلسوز و مدافعان سلامت در مناطق روستایی این دانشگاه تبریک عرض می نمایم. از این عزیزان به خاطر نقش بزرگی که در کاهش بیماری ها و مراقبت موثر از مردم به ویژه در روزهای نفس گیر مدیریت و مقابله با کرونا ویروس دارند، سپاسگزارم و از خداوند متعال کامیابی، توفیقات روزافزون و عاقبت به خیری را برای همگان خواستارم.

دکتر نوید دانائی

رئیس دانشگاه

Source link

29 تیر 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

آغاز به کار بیش از ۱۱۰ نیروی طرح تحول نظام سلامت حوزه بهداشت

آغاز به کار بیش از ۱۱۰ نیروی طرح تحول نظام سلامت حوزه بهداشت

دکتر آزادمهر: این نیروها در قالب اعضای تیم سلامت به ارائه خدمت می پردازند

Source link