دسته بندی ها: خرید

8 تیر 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

اهدا مبلغ هشتصد و بیست میلیون ریال وجه نقد، کمک هزینه خرید تجهیزات پزشکی، توسط خانواده خیر سلامت

خیر سلامت

اهدا مبلغ هشتصد و بیست میلیون ریال وجه نقد، کمک هزینه خرید تجهیزات پزشکی، توسط خانواده خیر سلامت

اهداء مبلغ هشتصد و بیست میلیون ریال وجه نقد، کمک هزینه خرید “تجهیزات پزشکی” ، توسط خانواده خیر سلامت

Source link

19 خرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

اطلاعیه خرید انواع سیستم ایمپلنت دندانپزشکی

“اطلاعیه خرید انواع سیستم ایمپلنت دندانپزشکی “ کلینیک دندانپزشکی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران در نظر دارد نسبت به تهیه انواع سیستم ایمپلنت دندانپزشکی از شرکتهای تأمین کننده مجاز دارای تائیدیه اداره کل تجهیزات پزشکی اقدام نماید. خواهشمند است اسناد خود را به شرح ذیل تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۴۲/۳۰/۰۲۳۳…