دسته بندی ها: خشمگینی

28 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

​​* رفتار درست در هنگام عصبانیت *پنهان نکردن عصبانیت به جای واکنش سریع و لحظه‌ای…

​​* رفتار درست در هنگام عصبانیت *پنهان نکردن عصبانیت به جای واکنش سریع و لحظه‌ای، راهی بیابید تا بتوانید عصبانیت‌تان را با‌ملاحظه و محترمانه مدیریت کنید. *پرهیز کردن از بحث ترک کردن بحث به معنی شکست نیست. لازم است با هدف و برنامه‌ی مناسب و چارچوب فکری بهتر، خودتان را برای رویارویی با آن مسئله…