دسته بندی ها: خیریه روانپزشکی

27 خرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

درباره خیریه ایران – گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463


آخرین نوشته -

27 خرداد 1400

درباره خیریه ایران

معرفی خیریه ایران

خیریه “حمایت از بیماران و بیمارستان روانپزشکی ایران” به منظور ساماندهی خدمات عام المنفعه و امور نیکوکاری و بهره برداری از منابع حاصل از امور خیریه جهت تامین نیاز های دارویی، درمانی، حمایتی و تجهیزات مورد نیاز بیماران روان، همچنین ساخت و بازسازی بیمارستان روانپزشکی ایران و همچنین توسعه کمی و کیفی خدمات سلامت در بیمارستان روانپزشکی ایران، تأسیس گردیده است.

Source link