دسته بندی ها: داخل

30 خرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

برگزاری کمیته مرگ داخل و خارج بیمارستانی کودکان

برگزاری کمیته مشترک مرگ داخل و خارج بیمارستانی کودکان ۵۹-۱ ماه در شهرستان قدس کمیته مشترک مرگ داخل و خارج بیمارستانی کودکان ۵۹-۱ ماه در ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس، معاون شبکه و رئیس مرکز بهداشت ، سرپرستان واحدهای ستادی و مراکز تحت پوشش و اعضای کمیته مرگ…

Source link