دسته بندی ها: دفاع

4 خرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

پیدایش در کودکان ١. وقتی به صورت به نیازهای کودک پاسخ ندهند، کودک می‌شود. …

پیدایش در کودکان ١. وقتی به صورت به نیازهای کودک پاسخ ندهند، کودک می‌شود. ٢. ضعف و مورد واقع شدن کودک به وسیله والدین و اطرافیانش منجر به دروغگو شدن او می‌شود. ٣. وقتی از سوی والدین و اطرافیان به کودک توجه جدی نشود برای جلب توجه دیگران و والدین دروغ می‌گوید. ٤. داشتن والدین…

30 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

بچه‌ای می‌تونه از خودش دفاع کنه؛ که اعتماد به نفس داشته باشه. بچه‌ای می‌تونه در …

بچه‌ای می‌تونه از خودش دفاع کنه؛ که اعتماد به نفس داشته باشه. بچه‌ای می‌تونه در مقابل زور ” نه” بگه؛ که اعتماد به نفس داشته باشه. بچه‌ای می‌تونه حرفش را بزنه؛ که اعتماد به نفس داشته باشه. بچه‌ای می‌تونه سر کلاس دستش را بلند کنه و جواب معلمش را بده؛ که اعتماد به نفس داشته…