دسته بندی ها: دکتر_شیری

23 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

دقت؛ آری وسواس؛ نه! این چند ملاک اصلی را که داشت به ازدواج باهاش ف… – گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463


آخرین نوشته -

23 اردیبهشت 1400

ازدواج مثبت:

دقت؛ آری
وسواس؛ نه!
این چند ملاک اصلی را که داشت به ازدواج باهاش ف…

ازدواج مثبت:

دقت؛ آری
وسواس؛ نه!
این چند ملاک اصلی را که داشت به ازدواج باهاش فکر کن:
1 _ مطلوبیت نسبی جنسی و ظاهری
2 _ بتونم باهم حرف بزنیم و گفتگو کنیم که لازمه اش اینه اخلاق فردی مطلوبی داشته باشیم.
3_ از نظر خانوادگی پذیرفته بشویم و بشود
4_ توان مالی دو نفره مان به اداره زندگی ختم شود.

 

منبع