دسته بندی ها: رشت_گیلان

31 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

چیزی که واقعا ذهنم و درگیر کرده مرگ مجری معروف مرگ این خانم واقعا دردناک بود ولی چیزی که بیشتر از مرگ این خانم ذهن منو درگیر کرد از دوستانی هست که اسم روانشناس و به یدک می کشند و می گویند این خانم قضاوت شده.واقعا شما به عنوان یک روانشناس همچین استدلالی دارید .بعد از افراد عادی چه انتظاری می توان داشت ؟؟ما افرادی به جایی می رسانیم تو به خودشناسی برسند تا خود واقعی خود را کشف کنند تناقض گویی. در عمل و رفتار در روانشناسی چه نام دارد تخریب افرادی که مثل این خانم حجاب نمی کردند .وبعد این خانم با افتخار وغرور می گفت شاید حجابتون کامل نیست در مملکت جایی ندارید آیا اصل رفتار انسان تظاهر می باشد البته دور از واقعیت نیست همچین رفتاری چون گریبانگیر خیلی از افراد می باشد .من به شخصه اعتقاد دارم .افرادی که قضاوت می کنند دیگران را منتظر قضاوتها باشند .من یکی از کانلهای ماهواره ای. خانمی دیدم که تو کاندا قشنگ حجاب کرده بود و ایرانی بود چطور این خانم در خارج از کشور روسریشون و باد نبرد من حرفم. چیزه دیگری است می گویم کسی که پایبند به اعتقاد خود باشد. برایش این طرف آب با آنطرف فرقی ندارد .حتی ترس از سوژه شدن هم ندارد چه بسا که بگویند قضاوت شده. جامعه مریض ما ومرده پرستانی که دامن به این حرفها میزنند کمی به خود بیایید.همه انسانها بعداز مرگ موجودات مقدسی هستن وگرنه ما سالیان است که عذاداران خوبی هستیم ☹️

منبع