دسته بندی ها: روانشناسی_سلامت

23 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

ما به طور طبیعی در موقعیت های تهدید آمیز یا تنش زا احساس اضطراب وتنش می کنیم. ا…

ما به طور طبیعی در موقعیت های تهدید آمیز یا تنش زا احساس اضطراب وتنش می کنیم. این گونه احساسات واکنش هایی بهنجار در برابر فشار روانی به شمار می آید. مانند: ترس از غریبه ها (٧ماهگی) ترس کودک از صدای بلند(٢سالگی) جدایی از والدین (١سالگی) شرکت در امتحان(٩تا١٢سالگی) اضطراب فقط زمانی نابهنجار است که…

23 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

دقت؛ آری وسواس؛ نه! این چند ملاک اصلی را که داشت به ازدواج باهاش ف… – گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463


آخرین نوشته -

23 اردیبهشت 1400

ازدواج مثبت:

دقت؛ آری
وسواس؛ نه!
این چند ملاک اصلی را که داشت به ازدواج باهاش ف…

ازدواج مثبت:

دقت؛ آری
وسواس؛ نه!
این چند ملاک اصلی را که داشت به ازدواج باهاش فکر کن:
1 _ مطلوبیت نسبی جنسی و ظاهری
2 _ بتونم باهم حرف بزنیم و گفتگو کنیم که لازمه اش اینه اخلاق فردی مطلوبی داشته باشیم.
3_ از نظر خانوادگی پذیرفته بشویم و بشود
4_ توان مالی دو نفره مان به اداره زندگی ختم شود.

 

منبع