دسته بندی ها: روانکاوی

6 خرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

درماندگی برخاسته از تصورات ماست اکثرما درماندگی را می آموزیم. زمانی یادگرفتیم تل…

درماندگی برخاسته از تصورات ماست اکثرما درماندگی را می آموزیم. زمانی یادگرفتیم تلاشهای ما بی فایده است و دست از تلاش کشیدیم زمانی که انسان‌ها یا حیوانات به این درک می‌رسند که هیچ کنترلی بر روی اتفاقات پیرامونشان ندارند، احساس درماندگی می‌کنند و بر همین اساس فکر و رفتار می‌کنند وگرنه هیچ فردی بااین باور…

1 خرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

آموزش موضوعات واقعی و حقایق زندگی گاهی در پرده تعصبات و افکار جزم اندیشانه پنهان…

آموزش موضوعات واقعی و حقایق زندگی گاهی در پرده تعصبات و افکار جزم اندیشانه پنهان میشود. غافل از اینکه فرزندان خودمان در این جامعه زندگی می‌کنند. و چوب بی مهارتی و بی اطلاعاتی را فرزندان خودمان خواهند خورد. جامعه‌ی موفق، جامعه ی آموزش محور است. چقدر افراد را برای زندگی متاهلی آماده کرده‌ایم؟ آیا به…