دسته بندی ها: روزجهانی_روانشناس

21 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

روز جهانی روان شناس مبارک روان شناس بودن هم آوا با دغدغه ها شدن سکوت را معنا …

روز جهانی روان شناس مبارک 🌻🌻🌻🌻🌻🌻 روان شناس بودن هم آوا با دغدغه ها شدن سکوت را معنا کردن ومقاومتها را شکستن روان شناس که باشی متفاوت نگاه میکنی تحلیلت با درکی متفاوت است صبوریت از درک رنج ها ودرد های افراد است چرا که حسش میکنی وتلاش میکنی نه تنها تسکین بلکه درمان کنی…