دسته بندی ها: سه

17 فروردین 1401 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

آخرین آمار وضعیت کرونا در استان مازندران/ سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

آخرین آمار وضعیت کرونا در استان مازندران/ سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

4 اسفند 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

آخرین آمار وضعیت کرونا در استان مازندران/ سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰ – ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

آخرین آمار وضعیت کرونا در استان مازندران/ سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰ – ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

3 اسفند 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

برنامه کاری مراکز واکسیناسیون علیه کروناویروس در شیراز «روز سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰» – ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

برنامه کاری مراکز واکسیناسیون علیه کروناویروس در شیراز «روز سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰» – ۱۴۰۰/۱۲/۰۲