دسته بندی ها: شعب

28 خرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

بازدید مدیر و معاون شبکه بهداشت بهارستان از شعب انتخاباتی اخذ رای

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان دکتر دمیریان مدیر شبکه بهداشت ودرمان به همراه معاون بهداشتی شبکه دکتر مشتاقی و مسئول حراست شبکه در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ از شعب انتخابات اخد رای بازدید بعمل آورد . Source link

28 خرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

برگزاری جلسه بررسی شرایط موجود در نظارت بهداشتی شعب اخذ رای

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ دکتر دمیریان مدیر شبکه بهداشت به همراه دکتر مشتاقی معاون بهداشتی شبکه ، سپهرکیا مسئول حراست ، زرین جانشین مسئول امور عمومی و اداری شبکه و پور بابا کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه جلسه در اتاق مدیر شبکه در خصوص…

28 خرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

اعزام ۳۵ تیم از طرف شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان جهت شعب اخذ رای

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ ،  ۳۵ تیم  نظارت بهداشتی از طرف شبکه بهداشت ودرمان بهارستان به ۲۲۲ شعب اخذ رای انتخابات اعزام گردید . Source link