دسته بندی ها: شناسایی

4 آبان 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

فوت یک بیمار و شناسایی ۱۴۳ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر/ دیروز ۴۸۳ بیمار در درمانگاههای کرونای جهرم ویزیت شدند

کرونا

فوت یک بیمار و شناسایی ۱۴۳ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر/ دیروز ۴۸۳ بیمار در درمانگاههای کرونای جهرم ویزیت شدند

فوت یک بیمار و شناسایی ۱۴۳ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر/ دیروز ۴۸۳ بیمار در درمانگاههای کرونای جهرم ویزیت شدند

Source link

28 مهر 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

شناسایی ۱۳۵ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

شناسایی ۱۳۵ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

شناسایی ۱۳۵ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

نگاهی به وضعیت بیماری کرونا در شهرستان های جهرم و خفر؛ امروز چهارشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۰

🔸تعداد کل موارد مثبت: ۳۰۰۳۱ نفر

🔸 تعداد کل بیماران در قرنطینه: ۹۳۵ نفر

🔹تعداد کل بیماران بهبود یافته: ۲۸۷۳۵ نفر

🔹تعداد کل نمونه های ارسالی: ۹۱۵۹۵ نمونه

🔹 کل واکسن تزریق شده: ۲۳۴۹۰۲ تزریق 

🔹 نوبت اول: ۱۴۱۳۷۰ نفر

🔹 نوبت دوم: ۹۳۴۵۷ نفر

🔹 ۲۴ ساعت گذشته: ۲۰۱۳ تزریق

🔸واکسیناسیون دانش آموزان

🔹کل واکسن تزریق شده: ۱۰۶۵۸

🔹نوبت اول: ۱۰۴۴۸

🔴 تعداد کل بیماران بستری در بخش های کرونای بیمارستان پیمانیه: ۴۱ نفر 

🔸از این تعداد، ۳۷ بیمار در بخش  عمومی و ۴ بیمار در بخش آی سی یو بستری هستند.

🔵 پذیرش جدید: ۱۰ نفر  

⚫️ تعداد کل جانباختگان تا امروز: ۲۷۹ نفر

🔸روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

Source link

22 مهر 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

فوت یک بیمار و شناسایی ۹۲ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

سه شنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۰

فوت یک بیمار و شناسایی ۹۲ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

فوت یک بیمار و شناسایی ۹۲ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

Source link

5 مهر 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

فوت یک بیمار و شناسایی ۸۸ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

یکشنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۰

فوت یک بیمار و شناسایی ۸۸ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

فوت یک بیمار و شناسایی ۸۸ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

Source link

18 شهریور 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

افزایش دوباره تعداد بستری ها/ شناسایی ۱۸۹ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

امروز چهارشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۰

افزایش دوباره تعداد بستری ها/ شناسایی ۱۸۹ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

افزایش دوباره تعداد بستری ها/ شناسایی ۱۸۹ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

Source link

4 شهریور 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

فوت ۲ بیمار و شناسایی ۳۲۵ مورد جدید ابتلا

 نگاهی به وضعیت بیماری کرونا در شهرستان های جهرم و خفر؛ امروز چهارشنبه سوم شهریور ماه ۱۴۰۰

🔸تعداد کل موارد مثبت: ۲۳۹۷۸ نفر

🔸 تعداد کل بیماران در قرنطینه: ۲۴۲۷ نفر

🔹تعداد کل بیماران بهبود یافته: ۲۱۲۳۶ نفر

🔹تعداد کل نمونه های ارسالی: ۷۴۱۸۳ نمونه

🔴 تعداد کل بیماران بستری در بخش های کرونای بیمارستان پیمانیه: ۲۳۵ نفر

🔸از این تعداد، ۲۲۶ بیمار در بخش  عمومی و ۹ بیمار در بخش آی سی یو بستری هستند.

🔵 پذیرش جدید: ۶۴ نفر  

🟢 ترخیص از بیمارستان: ۶۳ نفر

⚫️ تعداد کل جانباختگان تا امروز: ۲۴۳ نفر

▪️امروز: یک خانم ۵۶ ساله از جهرم و یک آقای ۶۶ ساله از بخش سیمکان

🔸 گروه سنی ۴۵ سال به بالا برای دریافت واکسن به مراکز تجمعی واکسیناسیون مراجعه کنند. 

🔸برای دریافت واکسن لازم است مشخصات خود را در سامانه وزارت بهداشت ثبت نمایید؛ سپس زمان مراجعه برایتان پیامک خواهد شد.

 🔸 آدرس سامانه:  salamat.gov.ir 

  

🔸روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

Source link

15 مرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

شناسایی ۵۳ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

شناسایی ۵۳ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

شناسایی ۵۳ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

نگاهی به وضعیت بیماری کرونا در  شهرستانهای جهرم و خفر؛ 

جمعه یکم مرداد ماه ۱۴۰۰

🔸تعداد کل موارد مثبت: ۱۸۹۲۳ نفر

🔸 تعداد کل بیماران در قرنطینه: ۶۳۸ نفر

🔹تعداد کل بیماران بهبود یافته: ۱۸۰۰۷ نفر

🔹تعداد کل نمونه های ارسالی: ۶۰۸۳۶ نمونه

🔴 تعداد کل بیماران بستری در بخش های کرونای بیمارستان پیمانیه: ۹۹ نفر

🔸از این تعداد، ۹۳ بیمار در بخش  عمومی و ۶ بیمار در بخش آی سی یو بستری هستند.

🔵 پذیرش جدید: ۱۷ نفر  

🟢 ترخیص از بیمارستان: ۱۷ نفر

⚫️ تعداد کل جانباختگان تا امروز: ۲۱۵ نفر

🔸 گروههای سنی بالای ۶۰ سال برای دریافت واکسن عجله کنند. دریافت واکسن تا ۹۰ درصد از مرگ و میر جلوگیری می کند.

🔸برای دریافت واکسن لازم است مشخصات خود را در سامانه وزارت بهداشت ثبت نمایید؛ سپس زمان مراجعه برایتان پیامک خواهد شد.

 🔸 آدرس سامانه:  salamat.gov.ir 

🔸 تا امروز گروه سنی بالای ۶۰ سال فراخوان شده اند. 

  

🔸روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

Source link

6 مرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

امروز؛ فوت ۲ بیمار و شناسایی ۱۰۶ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

سه شنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰

امروز؛ فوت ۲ بیمار و شناسایی ۱۰۶ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

امروز؛ فوت ۲ بیمار و شناسایی ۱۰۶ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

Source link

27 تیر 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

فوت یک بیمار و شناسایی ۵۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

یکشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰

فوت یک بیمار و شناسایی ۵۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

فوت یک بیمار و شناسایی ۵۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

Source link

16 تیر 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

فوت یک بیمار و شناسایی ۵۸ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

چهارشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰

فوت یک بیمار و شناسایی ۵۸ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

فوت یک بیمار و شناسایی ۵۸ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

Source link