دسته بندی ها: عنصر

19 خرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی : در نشست مدیر روابط عمومی دانشگاه با ریاست و مسئول روابط عمومی دانشکده پزشکی مسائل پیش روی روابط عمومی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
دکتر احمدی ،مدیر روابط عمومی دانشگاه، در ابتدا نقش دانشکده پزشکی را در تولید اخبار علمی، نقش مهم و موثر دانست و افزود : حضور رئیس دانشکده پزشکی بعنوان عضو اصلی هیئت رئیسه دانشگاه نمایانگر این اهمیت است و با توجه به اینکه بیش از ۶۰% اعضای هیئت علمی در دانشکده پزشکی قرار دارند و تعداد دانشجویان نیز به مراتب بیشتر از دانشکده های دیگر است باید در تولید محتوا و اخبار علمی پیشرو باشد .
دکتر احمدی روابط عمومی را عنصر استراتژیک هر سازمان دانست و ادامه داد : مهم ترین کار روابط عمومی برند سازی است که این امر باید با مشارکت معاونین و گروههای آموزشی صورت گیرد .
دکتر آقاخانی ، رئیس دانشکده پزشکی موضوع روابط عمومی را در انعکاس دستاوردهای گروههای آموزشی نقشی بی بدیل دانست و بیان کرد : جشن های  فارغ التحصیلی دانشجویی و همچنین مصاحبه با پیشکسوتان دانشگاهی و همچنین سرنوشت فارغ التحصیلان دانشگاه از مواردی است که باید به آن ها توجه شود .
درادامه دکتر لبافی نژاد،معاون دانشجویی و فرهنگی و مسئول روابط عمومی دانشکده پزشکی گزارش مفصلی از عملکرد روابط عمومی ارائه داد و چالش هاو مسائل پیش روی روابط عمومی را تشریح کرد .
خرم دره ،کارشناس روابط عمومی نیز موضوع زیر ساخت ها را مطرح نمود و افزود : ارزیابی روابط عمومی ها باید با زیر ساخت یکسان صورت گیرد .
وی به کمبود نیروی انسانی و چند شغله بودن کارشناس روابط عمومی بعنوان مشکل اصلی اشاره کرد و گفت :در سازمانی به وسعت دانشکده پزشکی باید واحد روابط عمومی شکل بگیرد و حضور یک کارشناس به تنهایی مشکلات زیادی بوجود می آورد  .
دکتر خویی ،معاون پژوهشی دانشکده در راستای اخبار پژوهشی دانشکده بیان کرد : موضوع پایان نامه ها موضوع مهمی است که می توان به عنوان اخبار خروجی علم درنظر گرفته شود .
وی افزود باید پیام پژوهشی در دفاع از پایان نامه ها اجباری شود و بادانشجویان دارای پایان نامه های برتر مصاحبه صورت گیرد .
درپایان مقرر شد دکتر احمدی در وبینار مدیران گروه های آموزشی ۲۵ خرداد ماه شرکت نموده و به مدت نیم ساعت درخصوص تولید محتوای خبری توضیحاتی بیان نمایند .