دسته بندی ها: غربالگری_هوشمند_اتیسم

31 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

@for_my_son_arian ・・・ کمپین درماه جهانی اطلاع رسانی اتیسم با پیشنهاد و همیاری …

@for_my_son_arian ・・・ کمپین درماه جهانی اطلاع رسانی اتیسم با پیشنهاد و همیاری متخصصان @sweetobot در هفته دوم این ماه شکل گرفت … . . . این پستی بود که چند وقت پیش، مامان آرین در صفحش آپلود کرد. با شروع ماه اطلاع رسانی درباره ی اتیسم، ما تصمیم گرفتیم که گامی در این راستا برداریم…