دسته بندی ها: لیوانچینی

27 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

رودخانه های خروشان هر چیزی را در مسیر با خود همراه می کنند . ورزش لیوان چینی ام…

🚣‍♀️🌊🚣‍♂️ رودخانه های خروشان هر چیزی را در مسیر با خود همراه می کنند . ورزش لیوان چینی امروزه به یک رودخانه خروشان تبدیل شده است . ما با تهیه و تدوین برنامه های منظم ، آموزش و پشتیبانی از افرادی که تمایل دارند با ما همکاری داشته باشند ، در مسیر توسعه این ورزش…