دسته بندی ها: مرکز

27 اردیبهشت 1401 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی مرکز جامع سلامت روستایی مشهد میقان اراک (۱۲-۱۴۰۱)

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد عملیات اجرایی مرکز جامع سلامت روستایی مشهد میقان اراک را با استفاده از مصالح و فناوریهای نوین ساختمانی، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه های مشابه و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه ۵  ابنیه و گواهی صلاحیت ایمنی) از مبادی ذیربط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۱ می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز  پنجشنبه  تاریخ ۲۹/۰۲/۱۴۰۱ 
مهلت تکمیل اسناد و ارائه پیشنهادات قیمت  :  روز  یکشنبه  تاریخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۱ 
زمان بازگشایی پاکت ها ی مناقصه : ساعت ۱۰ صبح  روز  دوشنبه  تاریخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۱
زمان بازدید از محل اجرای پروژه:  از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ روز  دوشنبه ۰۲/۰۳/۱۴۰۱ 
 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ۱.۰۸۳.۵۶۵.۶۶۷  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران. 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
 آدرس : اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیرستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها .تلفن  ۰۸۶۳۳۱۳۰۲۵۲ و ۰۲۱۸۸۷۹۴۱۸۳
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  ۴۱۹۳۴-۰۲۱ 
دفتر ثبت نام : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸ 

Source link

14 فروردین 1401 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

تامین سلامت مسافرین نورزی با ارائه خدمات توسط تیم های جهادی مرکز بهداشت شهرستان سمنان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ درراستای اجرای گام ششم طرح شهید سلیمانی، اعضای تیم کانون بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شهرستان سمنان با همکاری سپاه ناحیه، اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان، بسیج جامعه پزشکی استان و شهرستان سمنان اقدام به ارائه خدمات بهداشتی به مسافرینو زائرین حرم رضوی نمودند.

اعضای این تیم ضمن حضور در بوستان مسافر واقع در جاده کمربندی و پارک سوکان ضمن ارائه آموزش های لازم درخصوص بهداشت فردی و گروهی، راه های پیشگیری از سوانح و حوادث جاده‌ای، پیشگیری از بیماری های گوارشی در سفر، مراقبت افراد در پیشگیری از حیوان گزیدگی، اجرای پروتکل های بهداشتی و تشویق مردم برای تزریق واکسن علیه کرونا؛ اقدام به اندازه گیری فشارخون، تزریق واکسن کرونا و تست رپید کرونا برای مسافران نوروزی کردند.

 

Source link

14 فروردین 1401 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

مرکز سرطان خاتم الانبیا جهرم؛ مواردی از بیماری های سرطان در سنین پایین دیده می شود

درمان

مرکز سرطان خاتم الانبیا جهرم؛ مواردی از بیماری های سرطان در سنین پایین دیده می شود

مرکز سرطان خاتم الانبیا ء جهرم؛ مواردی از بیماری های سرطان در سنین پایین دیده می شود

Source link

10 فروردین 1401 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی مرکز جامع سلامت روستایی مشهد میقان اراک (۲-۱۴۰۱)

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد عملیات اجرایی مرکز جامع سلامت روستایی مشهد میقان اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه های مشابه و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه ۵  ابنیه و۵  تاسیسات  و گواهی صلاحیت ایمنی) از مبادی ذیربط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ ۰۸/۰۱/۱۴۰۱ می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز  پنجشنبه  تاریخ ۱۱/۰۱/۱۴۰۱ 
مهلت تکمیل اسناد و ارائه پیشنهادات قیمت  :  روز  یکشنبه  تاریخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۱ 
زمان بازگشایی پاکت ها ی مناقصه : ساعت ۱۰ صبح  روز  دوشنبه  تاریخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۱
زمان بازدید از محل اجرای پروژه:  از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ روز  دوشنبه ۱۵/۰۱/۱۴۰۱ 
 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ۱،۸۶۷،۵۸۸،۱۰۰  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران. 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
 آدرس : اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیرستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها .تلفن  ۰۸۶۳۳۱۳۰۲۵۲ و ۰۲۱۸۸۷۹۴۱۸۳
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  ۴۱۹۳۴-۰۲۱ 
دفتر ثبت نام : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸ 

Source link

27 بهمن 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

پارکینگ مسقف مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) لار احداث شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر غلامرضا خدادادی رئیس بیمارستان امام رضا (ع) لار از اتمام پروژه پارکینگ مسقف پرسنل در این بیمارستان خبر داد و اظهار داشت: این پارکینگ به مساحت ۳۵۰ متر مربع به صورت مسقف جهت رفاه حال پرسنل با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از اعتبارات دولتی احداث شد.
وی تصریح کرد: در کنار اجرای پارکینگ، با توجه به فرسودگی چراغ های روشنایی معابر و عدم روشنایی مناسب با بررسی های انجام گرفته چراغ های مکان‌های مورد نظر با هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی اصلاح شد.
 رئیس بیمارستان امام رضا (ع) لار خاطرنشان کرد: برخی از پروژه های انجام شده هرچند به نظر ناچیز هستند، اما به عنوان خدمتی ماندگار خواهد بود.

 

image_pdfimage_print

Source link

12 بهمن 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

آئین کلنگ زنی مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید بهشتی بابل


به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل «دانشگاه علوم‌پزشکی بابل»، صبح امروز همزمان با نخستین روز از آغاز دهه مبارک فجر آئین کلنگ زنی مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید بهشتی بابل با حضور خانواده نیکوکار زنده‌یاد حاج قاسم علیجان‌نژاد، حجت الاسلام روحانی امام جمعه، دکتر مظفرپور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سیفی سرپرست معاونت درمان و مسئولین بیمارستان برگزار شد.

این مرکز در ۵ طبقه با زیربنای هزار مترمربع با مشارکت ۳۰ میلیارد ریالی خانواده نیکوکار زنده‌یاد حاج قاسم علیجان‌نژاد ساخته خواهد شد.

28 دی 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

پذیرش نیروی قراردادی بیمه روستایی مرکز خدمات جامع سلامت چاه نهر

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، معاونت بهداشتی دانشکده در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود برای مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یک کارشناس مامایی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه به صورت قرارداد بیمه روستایی جذب کند.

 

ردیف

عنوان شغل

محل جغرافیایی خدمت

تعداد موردنیاز

شرایط احراز

توضیحات

           

۱

کارشناس مامایی

مرکزخدمات جامع سلامت روستایی چاه نهر

یک نفر

داشتن مدرک کارشناسی رشته مامایی

به عنوان مامای پزشک خانواده  روستایی

 

شرایط عمومی به کارگیری قرارداد بیمه روستایی:

۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

۲- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان

۴- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

۵- داشتن سلامت کامل جسمانی، روانی و توانایی با تشخیص دانشکده علوم پزشکی

۶- داوطلبان نباید نیروی رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

 

نحوه ثبت نام:

متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۲۷ دی ماه  ۱۴۰۰  تا ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ جهت ثبت نام  با مراجعه به سایت دانشکده علوم پزشکی لارستان و کلیک بر روی لینک  مربوطه  جهت ثبت نام اقدام کنند:

https://www.larums.ac.ir/regform/

 

تاریخ برگزاری آزمون: چهارشنبه ۶  بهمن ماه ۱۴۰۰

مکان آزمون: لار، شهر جدید، ۴۰ متری دوم، سالن آموزش معاونت بهداشتی ساعت ۸ صبح

 

شیوه انتخاب و پذیرش:

آزمون دارای ۱۰۰ امتیاز است و در دو مرحله برگزار می شود، آزمون کتبی (۷۰امتیاز) و مصاحبه یا آزمون ICDL (۳۰ امتیاز)  

اطلاعات مرتبط با مکان، زمان و شیوه برگزاری مصاحبه و مراحل آن بعد از پایان آزمون کتبی از طریق واحد توسعه شبکه وارتقای سلامت شهرستان اعلام می‌شود.

 

در ضمن، شماره تلفن ۵۲۲۵۴۵۳۳  ۰۷۱ مربوط به واحد توسعه شبکه و ارتقای سلامت شهرستان لارستان جهت پاسخگوی به سوالات متقاضیان است.

 

گفتنی است مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن بر عهده داوطلب خواهد بود و در صورتی که در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.

نتیجه آزمون (قبول شدگان) از طریق معاونت بهداشتی اعلام خواهد شد و پس از اعلام اسامی، مهلت اعتراض سه روز کاری است.

 

منابع آزمون:

شامل دستورالعمل های ابلاغی واحدهای بهداشتی (بسته خدمتی ابلاغی وزارت بهداشت) است.

image_print

6 آذر 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

معاون بهداشتی دانشکده و رئیس مرکز بهداشت لارستان با فرمانده سپاه شهرستان و مسئول طرح شهید سلیمانی دیدار کردند

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر وحید یگانه معاون بهداشتی دانشکده و دکتر حسن فزونی رییس مرکز بهداشت لارستان، صبح امروز، ۶ آذرماه، به منظور تبریک هفته بسیج و قدردانی از بسیجیان به دلیل حماسه آفرینی در همه عرصه ها به ویژه در طرح واکسیناسیون عمومی کووید ۱۹ و طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با فرمانده سپاه و مسئول طرح شهید سلیمانی در ناحیه بسیج سپاه لارستان دیدار کردند.

Source link