دسته بندی ها: موجود

15 دی 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

کدام واکسن های کرونا برای دز سوم در جهرم موجود است؟

کدام واکسن های کرونا برای دز سوم در جهرم موجود است؟

سوال شما: کدام واکسن های کرونا برای دز سوم در جهرم موجود است؟

پاسخ دکتر سید مجید ارجمند معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم:

در حال حاضر واکسن های سینوفارم، برکت، آسترازنکا و پاستو کوواک پلاس برای دز سوم در جهرم موجود است. کسانی که سه ماه از دز دوم واکسنشان می گذرد می توانند برای دریافت دز سوم یا بوستر به مراکز واکسیناسیون دانشگاه مراجعه نمایند. ترجیحا پیشنهاد می شود دز سوم واکسن از نوع واکسنی باشد که در دز اول و دوم تزریق شده است. اما اگر شهروندان متقاضی واکسن دیگر برای دز سوم باشند هیچ ممانعتی وجود ندارد.

کسانی که دز اول و دوم واکسنشان از نوع اسپوتنیک بوده است می توانند دز سوم را واکسن های آسترازنکا یا پاستا کوواک پلاس دریافت کنند.

وبدا؛ رسانه سلامت

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

Source link

24 مرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

متقاضیان نوبت دوم واکسن سر موعد خود مراجعه نمایند/ در حال حاضر سینوفارم، تنها واکسن موجود برای دوز اول است

واکسیناسیون

متقاضیان نوبت دوم واکسن سر موعد خود مراجعه نمایند/ در حال حاضر سینوفارم، تنها واکسن موجود برای دوز اول است

متقاضیان نوبت دوم واکسن سر موعد خود مراجعه نمایند/ در حال حاضر سینوفارم، تنها واکسن موجود برای دوز اول است

Source link

28 خرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

برگزاری جلسه بررسی شرایط موجود در نظارت بهداشتی شعب اخذ رای

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ دکتر دمیریان مدیر شبکه بهداشت به همراه دکتر مشتاقی معاون بهداشتی شبکه ، سپهرکیا مسئول حراست ، زرین جانشین مسئول امور عمومی و اداری شبکه و پور بابا کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه جلسه در اتاق مدیر شبکه در خصوص…