دسته بندی ها: نه

9 تیر 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

شکر و چربیهای اشباع شده سمی برای بیماریهای روماتیسمی/ برای دوری از خستگی بیماریهای روماتیسمی عادت کنید “نه” بگویید

بیماری روماتیسم

شکر و چربیهای اشباع شده سمی برای بیماریهای روماتیسمی/ برای دوری از خستگی بیماریهای روماتیسمی عادت کنید “نه” بگویید

شکر و چربی های اشباع شده سمی برای بیماری های روماتیسمی/برای دوری از خستگی بیماریهای روماتیسمی عادت کنید “نه” بگویید

Source link

1 تیر 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

شکر و چربیهای اشباع شده سمی برای بیماریهای روماتیسمی/ برای دوری از خستگی بیماریهای روماتیسمی عادت کنید “نه” بگویید

بیماری روماتیسم شکر و چربیهای اشباع شده سمی برای بیماریهای روماتیسمی/ برای دوری از خستگی بیماریهای روماتیسمی عادت کنید “نه” بگویید شکر و چربی های اشباع شده سمی برای بیماری های روماتیسمی/برای دوری از خستگی بیماریهای روماتیسمی عادت کنید “نه” بگویید Source link

Source link

3 خرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

& خرما و پسته ماهگی 2تاخرماپوست کنده پسته آسیاب شده خرما رود و نیم کنید و هس…

‍ خرما و پسته ماهگی 2تاخرماپوست کنده پسته آسیاب شده خرما رود و نیم کنید و هستشو دربیاید بریزید تو کاسه آب جوش تا نرم بشه و بعدش تو اب حل کنید و بزارید سرد بشه و بعد مغز پسته آسیاب شده رو بهش اضافه کنید و هم بزنید منبع