دسته بندی ها: کافه

11 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

جان بارگ، روانشناس اجتماعی، استاد دانشگاه ییل آمریکا بر روی نقش پردازش های ناخود…

جان بارگ، روانشناس اجتماعی، استاد دانشگاه ییل آمریکا بر روی نقش پردازش های ناخودآگاه بر رفتار اجتماعی انسان ها تحقیق می کند. برخی از تحقیقات از وجود ارتباط جالبی میان دمایِ بدن افراد و وضعیت روانی آن ها حکایت دارد. این تحقیقات نشان داده وقتی از نظر فیزیکی گرم باشیم، احتمال اینکه رفتار خوب و…