دسته بندی ها: کودکان_سرزمین_من

31 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

۴ قانون ساده برای اینکه فرزندان خوبی تربیت کنید: کودکان به زمان کافی نیاز دارند:…

۴ قانون ساده برای اینکه فرزندان خوبی تربیت کنید: ✔کودکان به زمان کافی نیاز دارند: برای آنکه در آینده در خاطرشان باشید،باید امروز در زندگیشان باشیدو زمانی از خود را به آنها اختصاص دهید.برایش کتاب بخوانید،به حرفهایش گوش دهید،با کودکتان بازی کنید،و با آنها به گردش بروید. ✔یک فرد ایده آل خوب باشید: کودکان لبخند…