دسته بندی ها: گلوگاه_ما

27 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

بی توجهی شاید شایع ترین نوع کودک آزاری باشد. والدینی که کودک شان را نادیده میگی…

بی توجهی شاید شایع ترین نوع کودک آزاری باشد. والدینی که کودک شان را نادیده میگیرند،از متهمان اصلی آزار کودکان هستند. آزاری که اغلب دیده نمیشود و کسی بخاطرش مجازات نمیشود…. منبع