دسته بندی ها: یکپارچگی_اندامها

30 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

آخ که این تمرین از اوناییه که وقتی یه جوجه موفق میشه انجامش بده من خیلی خیلی ذوق…

آخ که این تمرین از اوناییه که وقتی یه جوجه موفق میشه انجامش بده من خیلی خیلی ذوق میکنم و نیشم باز میشه حسابی😬، این فیلم در ادامه فیلمی که توی چند پست قبلی براتون درمورد یکپارچگی و هماهنگی دوطرفه اندام ها گذاشته بودم ، البته این شاید کمی سخت تر باشه چون باید یک…