دسته بندی ها: attentiondeficithyperactivitydisorder

1 خرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

. من در فعالیتهایی که نیاز به سازماندهی دارد نمی توانم تمرکز کنم. حواسم به راحت…

. 🔴من در فعالیتهایی که نیاز به سازماندهی دارد نمی توانم تمرکز کنم. 🔴حواسم به راحتی پرت می شود. 🔴گوش دادن برایم دشوار است. 🔴نمی توانم یک جا بند شوم. 🔴دست و‌ پایم دائم حرکت می کند انگار در من موتوری دائم روشن است. 🔴وسایلم را دائم گم می کنم. 🔴درس خواندن برایم سخت است….

1 خرداد 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

. همه‌ی ما دست کم یک فرد بیش فعال را در خانواده یا اقوام خود سراغ داریم. این ا…

. همه‌ی ما دست کم یک فرد بیش فعال را در خانواده یا اقوام خود سراغ داریم. این افراد در زندگی تحصیلی و شغلی موفق نمی‌شوند، زیرا نمی‌توانند بر چیزی تمرکز کنند و انرژی و استعدادهای سرشار خود را در جهتی درست به‌کار بگیرند. خوشبختانه این مسئله قابل کنترل است و اگر والدین بدانند که…