دسته بندی ها: SPD

31 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

تا سن 2سالگی راه رفتن روی پنجه ها ممکن است طبیعی باشد اما پس از آن با بررسی عمی…

تا سن 2سالگی راه رفتن روی پنجه ها ممکن است طبیعی باشد اما پس از آن با بررسی عمیق تر علت راه رفتن کودک با این الگو باید مشخص شود ⁉️ 1️⃣سفتی تاندون اشیل! کوتاهی تاندون متصل به کاف باعث toe walking می‌شود 2️⃣باقی ماندن رفلکس positive supporting reaction در کودک 3️⃣جست وجو گری حسی__…