درباره گفتاردرمانی 

درباره حیطه های کاری 

درباره گفتاردرمانگر

درباره مواردی که ما می توانیم به یاری شما بشتابیم 

درباره کلینیک گفتاردرمانی …..

خدمات ما

توانبخشی حرفه ای در همه ابعاد

برای ما جنبه های جزئی وجود ندارد ، زیرا یک نتیجه با کیفیت همیشه به جادوها بستگی دارد. با گذشت سالها فعالیت ، ما تجربه بی نظیری در زمینه ساماندهی خدمات توانبخشی برای شهروندان و اتباع بیگانه کسب کرده ایم. بیماران خصوصی ، سازمانهای بین المللی و مشاغل شرکتی در برقراری روابط ، احساس امنیت و راحتی می کنند.  

تخصص ما

خدمات با کیفیت بالا در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه 

از اهداف گروه توانبخشی تخصصی ایرانیان است و صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند ، می کوشیم . 

 

درمان اختلالات گفتاری

لکنت

اختلالات تلفظی و تولیدی 

اختلالات صوت و حنجره

اختلال بلع 

کم توانی ذهنی 

اختلالات یادگیری

کم شنوایی و ناشنوایی

طیف اوتیسم و اختلالات نافذ رشد 

ازدست دادن گفتار بعد از    سکته مغزی 

خدمات غربالگری در کودکان

تست توانایی های روان-زبانشناختی ایلینویز (ITPA)

 شاخص توانایی ارتباطی Porch در کودکان (PICAC)

WOLFSON


درک و بیان در زبان در حال ظهور (REEL)

 گرفتن تست درک شنیداری و بینایی

    اندازه گیری سطح MLU و تظابق آن با جداول رشدی


    توجه به عکس العمل کودک هنگام درخواست پاسخ (دقت، سرعت عمل، خود تصحیحی) 

    بررسی سطح گرامر و استفاده از تکواژهای صرف شده 

    توجه به ویژگی های ارتباطی از جمله: رعایت نوبت و درک موقعیت 

 

عملکرد ……….

0
بیست سال سابقه موفق
0
درمان موفق
0
حیطه درمانی

آدرس دفتر شما .

.

.

 

نحوه تماس با دفتر شما

.

.

.

خدمات شما و ساعات کاری 

.

.

.

بیرجند

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر قائنات

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر طبس

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر فردوس

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر نهبندان

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر بشرویه

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر سرایان

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر سربیشه

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر فردوس

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر زیرکوه

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر خوسف

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر قائنات

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر درمیان

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر سرایان

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر قائنات

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر درمیان

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر سرایان

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر طبس

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر قائنات

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر قائنات

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر خوسف

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر سربیشه

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر نهبندان

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر طبس

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر بشرویه

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر زیرکوه

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر فردوس

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر سربیشه

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر درمیان

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر درمیان

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر زیرکوه

بیرجند

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر قائن

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر طبس

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر فردوس

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر نهبندان

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر بشرویه

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر سرایان

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر سربیشه

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر اسلامیه

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر حاجی‌آباد

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر خوسف

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر خضری دشت‌بیاض

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر اسدیه

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر آیسک

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر نیمبلوک

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر طبس مسینا

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر سه‌قلعه

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر عشق‌آباد

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر آرین‌شهر

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر اسفدن

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر محمدشهر

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر مود

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر شوسف

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر دیهوک

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر ارسک

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر آبیز

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر باغستان

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر درح

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر قهستان

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر گزیک

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر زهان

 ، بهترین گفتاردرمانی بیرجند در شهر

دیدگاهتان را بنویسید