درباره گفتاردرمانی 

درباره حیطه های کاری 

درباره گفتاردرمانگر

درباره مواردی که ما می توانیم به یاری شما بشتابیم 

درباره کلینیک گفتاردرمانی اراک

خدمات ما

توانبخشی حرفه ای در همه ابعاد

برای ما جنبه های جزئی وجود ندارد ، زیرا یک نتیجه با کیفیت همیشه به جادوها بستگی دارد. با گذشت سالها فعالیت ، ما تجربه بی نظیری در زمینه ساماندهی خدمات توانبخشی برای شهروندان و اتباع بیگانه کسب کرده ایم. بیماران خصوصی ، سازمانهای بین المللی و مشاغل شرکتی در برقراری روابط ، احساس امنیت و راحتی می کنند.  

تخصص ما

خدمات با کیفیت بالا در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه 

از اهداف گروه توانبخشی تخصصی ایرانیان است و صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند ، می کوشیم . 

 

درمان اختلالات گفتاری

لکنت

اختلالات تلفظی و تولیدی 

اختلالات صوت و حنجره

اختلال بلع 

کم توانی ذهنی 

اختلالات یادگیری

کم شنوایی و ناشنوایی

طیف اوتیسم و اختلالات نافذ رشد 

ازدست دادن گفتار بعد از    سکته مغزی 

خدمات غربالگری در کودکان

تست توانایی های روان-زبانشناختی ایلینویز (ITPA)

 شاخص توانایی ارتباطی Porch در کودکان (PICAC)

WOLFSON


درک و بیان در زبان در حال ظهور (REEL)

 گرفتن تست درک شنیداری و بینایی

    اندازه گیری سطح MLU و تظابق آن با جداول رشدی


    توجه به عکس العمل کودک هنگام درخواست پاسخ (دقت، سرعت عمل، خود تصحیحی) 

    بررسی سطح گرامر و استفاده از تکواژهای صرف شده 

    توجه به ویژگی های ارتباطی از جمله: رعایت نوبت و درک موقعیت 

 

عملکرد کلینیک گفتاردرمانی اراک 

0
بیست سال سابقه موفق
0
درمان موفق
0
حیطه درمانی

آدرس دفتر شما .

.

.

 

نحوه تماس با دفتر شما

.

.

.

خدمات شما و ساعات کاری 

.

.

.

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  ساوه

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  خمین

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  محلات

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  دلیجان

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  اراک

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  شازند

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  زرندیه

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  تفرش

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  شازند

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  اراک

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  کمیجان

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  آشتیان

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  خنداب

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  شازند

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  زرندیه

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  زرندیه

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  محلات

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  اراک

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  ساوه

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  زرندیه

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  کمیجان

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  خنداب

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  فراهان

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  اراک

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  اراک

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  فراهان

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  دلیجان

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  شازند

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  ساوه

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  شازند

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  خمین

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  زرندیه

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  ساوه

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  خمین

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  محلات

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  دلیجان

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  کرهرود

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  شازند

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  مأمونیه

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  تفرش

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  مهاجران

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  سنجان

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  کمیجان

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  آشتیان

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  خنداب

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  آستانه

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  پرندک

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  زاویه

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  نیمور

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  داودآباد

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  غرق آباد

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  خشکرود

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  میلاجرد

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  جاورسیان

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  فرمهین

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  ساروق

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  کارچان

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  خنجین

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  نراق

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  توره

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  نوبران

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  هندودر

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  قورچی باشی

 بهترین مراکز گفتاردرمانی اراک در شهر  رازقان

 

دیدگاهتان را بنویسید